โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี2566 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ฝ่ายการตลาด | 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14:04

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566

ขอขอบคุณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ที่ไว้วางใจให้ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี2566 แก่นักเรียน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันช่วงเปิดเทอม

  " ฉีดก่อน ป้องกันก่อน พร้อมดูแล ปกป้องคุณ และคนที่คุณรัก....
 ช่วยสร้างเกราะเสริมภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยง ความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วย "

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใดที่ต้องการบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ 
ติดต่อ โทร.074-200200 ต่อ 210,223 แผนกการตลาด