โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2566

ฝ่ายการตลาด | 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14:11

✨ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก✨

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
โดย…
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ร่วมสนับสนุน 

  • ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 36 ถุง
  • น้ำดื่ม    จำนวน 100 โหล

มอบให้ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี( ท่งเชียเซี่ยงตึ้ง ) หาดใหญ่ ในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2566 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2566 โดยมีพิธีดังนี้ 
▪️ พิธีสักการะดวงวิญญาณบรรพบุรุษ 
▪️ พิธีทิ้งกระจาดโปรยทาน ผู้ที่มีรายได้น้อย ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เคยปฏิบัติมาทุกปี
▪️ ร่วมแจกจ่ายข้าวสาร - อาหารแห้ง แก่ประชาชนที่มารอรับในงานครั้งนี้