โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ญ.ส เกมส์ Yorsor Game ครั้งที่ 17

ฝ่ายการตลาด | 16 กันยายน 2566 เวลา 09:12

✨🔰 Rajyindee Child Protection 🔰✨

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมสนับสนุนพยาบาล พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ( Emergency Ambulance ) 🚑 เพื่อให้การช่วยเหลือและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬา พร้อมให้คำแนะนำ แก่กลุ่มนักเรียนอาสาพยาบาลเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะแข่งขันกีฬาสี 🏆ญ.ส เกมส์ Yorsor Game ครั้งที่ 17 🏆

📌 โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา