โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ให้การต้อนรับ โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง ในเครือ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

ฝ่ายการตลาด | 16 กันยายน 2566 เวลา 09:26

✨โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ในเครือ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป✨

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2566

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โดย…

  • นายปิยพล ศรียะพันธุ์  กรรมการผู้จัดการ
  • เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ  ผู้อำนวยการสายบริหาร

ให้การต้อนรับ โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง ในเครือ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป นำโดย

  • นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี ตรัง
  • นายแพทย์อินทร์  จันแดง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พร้อมคณะ

โดยร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพและระบบงานแบบยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ