โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี รับโล่เกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์สนับสนุนกิจการงานตำรวจ

ฝ่ายการตลาด | 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10:42

✨ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก✨

วันที่ 17  ตุลาคม  2566

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โดย…
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ร่วมงาน  “ วันตำรวจแห่งชาติประจำปี 2566 ” พร้อมรับ โล่เกียรติคุณ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์สนับสนุนกิจการงานตำรวจ

ได้รับเกียรติจาก 
พันตำรวจเอก ภูมิ  บาลทิพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่
เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ

📍ณ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่