โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

Shake hands  and Walk Together 💫 “ ร่วมมือและเคียงข้างไปด้วยกัน ”   

ฝ่ายการตลาด | 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:09

✨ราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก✨

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ , สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจเกาะหลีเป๊ะ

จัดโครงการ  


 Shake hands  and Walk Together 💫 “ ร่วมมือและเคียงข้างไปด้วยกัน ”   

โดย…
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
กล่าวเปิดโครงการ

พร้อมด้วย 
นายแพทย์ประสบชัย  ลิ่มธรรมรัตน์   แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ได้รับเกียรติจาก
นายพงษ์ธร  แก้วผนึก   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ
กล่าวต้อนรับ


กิจกรรมอบรม " หลักสูตร Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) " พร้อมเทคโนโลยี CPR BAND ในการตรวจวัดและประเมินการกดนวดหัวใจอย่างถูกวิธี
แก่ ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ​ จ.สตูล​  


  📍   ณ​ โรงแรมบันดาหยา  รีสอร์ท

 

ขอขอบคุณพันธมิตร

  • โรงแรม บันดาหยา รีสอร์ท
  • โรงแรม บูโลคาซ่าแกรนด์วิว รีสอร์ทแอนด์สปา 
  • โรงแรม โซดิแอค ซัน รีสอร์ท
  • โรงแรม อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ท
  • บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)