โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 4 / 2566

ฝ่ายการตลาด | 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:33

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  

โดย…
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สงขลา

📆 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 

⏰ เวลา 09:00 - 12:00 น. 

📍 ณ รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 

✨ พร้อมรับของที่ระลึก สำหรับ 50 ท่านแรก ♻️ #ถุงผ้าลดโลกร้อน 🌎