โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี "รัก... หลีเป๊ะ"

ฝ่ายการตลาด | 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10:52

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เตรียมความพร้อม ยกระดับสู่มาตรฐานสากล ✨

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ในเครือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสงขลาตามโครงการ "Medical & Wellness Tourism"

นำโดย…
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  
และคณะผู้บริหาร  


เข้าพบ
📍Amanda International Clinic
📍Siam International Clinic 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกันและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
พร้อมทั้งร่วมวางแผนกำหนดกลยุทธ์ ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะด้วยมาตราฐานระดับสากล AACI ®️American Accreditation Commission International 


 #ShakehandsandWalkTogether #ร่วมมือและเคียงข้างไปด้วยกัน 
#โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี #ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ 


🙏🏻 ขอขอบคุณพันธมิตร

  • โรงแรม บันดาหยา รีสอร์ท
  • โรงแรม บูโลคาซ่าแกรนด์วิว รีสอร์ทแอนด์สปา 
  • โรงแรม โซดิแอค ซัน รีสอร์ท
  • โรงแรม อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ท
  • บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)