โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้รับ รางวัลแห่งเกียรติยศ AIA Hospital Award 2023 ✨

ฝ่ายการตลาด | 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11:45

✨ รางวัลเกียรติยศ แห่งความภาคภูมิใจ✨

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้รับ รางวัลแห่งเกียรติยศ AIA Hospital Award 2023 ✨
🏆 รางวัล Best Claim Management (ภาคใต้) 🏆
  โรงพยาบาลทึ่มีการบริหารจัดการสินไหมยอดเยี่ยม ( ภาคใต้ )

โดย…
นายปิยพล ศรียะพันธุ์  
กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

พร้อมด้วย 
พว.ยุพยงค์  พรหมสถิตย์
หัวหน้าหน่วยสิทธิประโยชน์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

คุณมยุรา  บิลหร่อหีม
เจ้าหน้าที่การตลาดประกันชีวิต โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ร่วมรับมอบรางวัล 

โดย…
คุณอลิสา สิมะโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ให้เกียรติมอบรางวัล


📍เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

📍ณ โรงแรม อิสตีน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ


#AIA #BestClaimManagement 
#AIA HospitalAward2023