โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

" นิ้วล็อค 🤟🏻 ให้หมอต๊ะ ปลดล็อค 🔓 "

ฝ่ายการตลาด | 27 ธันวาคม 2566 เวลา 11:49

✨ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก✨

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการหัวข้อ

 “ นิ้วล็อค 🤟🏻 ให้หมอต๊ะ ปลดล็อค 🔓“

📌 แก่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทต่างๆ

🎙️ วิทยากรโดย…
นายแพทย์วชิรกร อ่อนสง   ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ ประจำ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ได้รับเกียรติจาก…
นายปิยพล ศรียะพันธุ์   กรรมการผู้จัดการ 
กล่าวขอบคุณ

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
กล่าวต้อนรับ

นายแพทย์ศิริชัย พรหมอินทร์   ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
กล่าวเปิดงาน 

เภสัชกรหญิงรัชชนี  เสตสุบรรณ   ผู้อำนวยการสายบริหาร
ร่วมเป็นเกียรติ

    กิจกรรมการบรรยายในบรรยากาศคาเฟ่สไตล์โฮมมี่ ให้ความรู้สึกอบอุ่น
“ #โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี #อบอุ่นเหมือนบ้าน ”


📍 ณ คาเฟ่ Locals HDY 

หากมีอาการนิ้วล็อค 🤟🏻ให้หมอต๊ะ 🗝 ปลดล็อคปัญหานี้ให้คุณได้🤩

👨🏻‍⚕️ นพ.วชิรกร  อ่อนสง
 🩺 ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ 

⏰ เวลาออกตรวจ ⏰
วันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
วันอังคาร     เวลา 09.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-20.00 น.
วันอาทิตย์    เวลา 09.00-12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎️ โทร. 074-200200 ต่อ 275 
แผนกกระดูกและข้อ

  💪🏻 เพราะราษฎร์ยินดี อยากให้ทุกคนสุขภาพดี 💪🏻