โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ตรวจสุขภาพ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)

ฝ่ายการตลาด | 16 มกราคม 2567 เวลา 08:30

✨🔰 Rajyindee Child Protection 🔰 ✨

วันที่ 9 มกราคม 2567

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ให้บริการตรวจสุขภาพ 🩺
📌แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)

พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพอนามัย เพื่อให้นักเรียนและคุณครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัย และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 💖


ทั้งนี้ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ขอขอบพระคุณโรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) ที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลฯดูแลสุขภาพของนักเรียน 


👍🏻“ เราพร้อมให้คำแนะนำและยินดีตอบทุกข้อสงสัยของคุณ ” 👍🏻

.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ โทร.074-200200 ต่อ 210
แผนกการตลาด

🏥 𝐑𝐀𝐉𝐘𝐈𝐍𝐃𝐄𝐄 𝐇𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 🏥