โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ฝ่ายการตลาด | 16 มกราคม 2567 เวลา 09:07

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ยกระดับสู่มาตรฐานสากล ✨

วันที่ 11 มกราคม 2567

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
โดย…
นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
และคณะ 

เข้าพบ

นายอาห์หมัด ฟาห์มี อาห์หมัด ซาร์กาวี กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
และคณะ 

📌ณ  สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ประเทศไทย


       เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และติดตามการรักษาพลเมืองของประเทศมาเลเซีย ที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีที่ผ่านมา 

      พร้อมให้คำแนะนำแก่ชาวมาเลเซียในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยภายในอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย  เพิ่มความสัมพันธ์ทางการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพแก่ชาวมาเลเซีย 🇲🇾เป็นไปตามแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ โครงการ "Medical & Wellness Tourism" 
ภายใต้มาตรฐานสากล 𝑨𝑨𝑪𝑰 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑯𝒆𝒂𝒍𝒕𝒉𝒄𝒂𝒓𝒆 𝑨𝒄𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏🇺🇸  แห่งแรกในหาดใหญ่✨
#AACI 
#InternationalHealthcareAccreditation 
#Medical & #WellnessTourism 
#มาตรฐานสากล 

🏥 𝐑𝐀𝐉𝐘𝐈𝐍𝐃𝐄𝐄 𝐇𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 🏥