โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏’𝒔 𝑫𝒂𝒚 𝟐𝟎𝟐𝟒 👧วันเด็กแห่งชาติ👦

ฝ่ายการตลาด | 16 มกราคม 2567 เวลา 09:26

✨ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก✨

วันที่ 12-13  มกราคม 2567

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 
โดย...
เภสัชกรหญิงรัชชนี  เสตสุบรรณ ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ร่วมมอบ ตุ๊กตา Dr.YINDEE 🩺เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ"  ประจำปี 2567 พร้อมพี่ๆมาสคอตร่วมสร้างสีสัน สร้างรอยยิ้มให้แก่น้องๆที่มาหาคุณหมอ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มของเด็ก ๆ


#วันเด็กแห่งชาติ #คำขวัญวันเด็ก 🏥 𝐑𝐀𝐉𝐘𝐈𝐍𝐃𝐄𝐄 𝐇𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 🏥