โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

🎓 “ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ” ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 🏫

ฝ่ายการตลาด | 5 มีนาคม 2567 เวลา 10:48

✨🔰 Rajyindee Child Protection 🔰 ✨

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 
จัดกิจกรรม   🎓  “ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ”🛵💨

บรรยายในหัวข้อ : 
📌" ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือ และปฐมพยาบาล"
🎤วิทยากร… 
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

📌 " หากเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ควรทำอย่างไร "
🎤วิทยากร… 
เจ้าหน้าที่หน่วย พ.ร.บ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ณ    โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  🏫
⛑️“เราพร้อมให้คำแนะนำและยินดีตอบทุกข้อสงสัยของคุณ”⛑️

#โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
#ขับขี่ปลอดภัย #จักรยายนต์