โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แห่พระสะเดาะห์เคราะห์ ประจำปี 2567

ฝ่ายการตลาด | 5 มีนาคม 2567 เวลา 13:18

✨ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก✨

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.00 น.

โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี ร่วมสนับสนุนรถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ และรถกลอฟ์ไฟฟ้า ให้บริการประชาชน ในงานประเพณี  “แห่พระสะเดาะห์เคราะห์ ประจำปี 2567

โดย…

นายอรุณชัย ศิริมหาชัย  ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่

ประธานจัดงาน

แบกเกี้ยวพระเปิดขบวนแห่ออกแห่พระรอบเมืองหาดใหญ่พร้อมด้วยริ้วขบวนต่างๆ คณะมังกรทอง,สิงโต และ คณะเอ็งกอ พร้อมด้วยคณะกรรมการ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)