โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

Shake hands  and Walk Together #2 💫 “ ร่วมมือและเคียงข้างไปด้วยกัน ครั้งที่ 2 ”   

ฝ่ายการตลาด | 5 มีนาคม 2567 เวลา 14:05

✨ ราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก ✨

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ 

จัดโครงการ 

Shake hands  and Walk Together #2 💫 “ ร่วมมือและเคียงข้างไปด้วยกัน ครั้งที่ 2 ”   

โดย…
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
กล่าวเปิดโครงการ

พร้อมด้วย 
นายแพทย์ประสบชัย  ลิ่มธรรมรัตน์   แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ได้รับเกียรติจาก 
นาวาโทน้ำน่าน  บุนนาค  ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๙๑ กองทัพเรือ
กล่าวต้อนรับ


กิจกรรมอบรม
📍 “ หลักสูตร Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) “ พร้อมเทคโนโลยี CPR BAND ในการตรวจวัดและประเมินการกดนวดหัวใจอย่างถูกวิธี

📌วิทยากรโดย… 
ทีมพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

📌 แก่ หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่​ ๔๙๑ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล  

📌  ณ สโมสร นป.สอ.รฝ.๔๙๑