โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

กายภาพบำบัดรักษา ท่อน้ำนมอุดตัน (Ultrasound Therapy)