โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.นันทมนต์ วงศ์หิรัญเดชา

(ว.56480)

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤติระบบการหายใจ

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤติระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.

  • อังคาร พฤหัสบดี เวลา 09:00-17:00 น.

  • เสาร์ เวลา 13:00-17:00 น.