โทร

074 - 200200

ที่อยู่

119 ถนนราษฎร์ยินดี

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.ณภัทร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เวชปฎิบัติทั่วไป,เวชศาสตร์ครอบครัว

เกี่ยวกับแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • ไม่มีข้อมูล

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08:00-18:00 น.

  • อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08:00-17:00 น.

  • อาทิตย์ เวลา 08:00-12:00 น.