โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ห้องดีลักซ์

หอผู้ป่วยในชั้น 5 (ราชาวดี)