โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ward 6 ลูกรัก VIP

หอผู้ป่วยในชั้น 6 (ลูกรัก)