โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ห้องเดี่ยว Studio

หอผู้ป่วยในชั้น 4 (จัสมิน)