โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีและแพ็กเกจตรวจอื่นๆ

คนจำนวนไม่น้อย มักมองข้ามการตรวจสุขภาพและไปพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งบางครั้งอาจสายเกินไป การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ เพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจและแพ็กเกจตรวจอื่นๆ

โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน

จำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ราคา 2,090 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี
โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี

จำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ราคา 4,200 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working (อายุ 30-40 ปี)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working (อายุ 30-40 ปี)

จำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ราคา 2,900 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 PLUS+ 2022
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 PLUS+ 2022

เริ่มจำหน่าย 16 มกราคม -31 ธันวาคม 2565

ราคา 3,580 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 #EP3 2022
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 #EP3 2022

เริ่มจำหน่าย 16 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ราคา 2,680 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gentleman (ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gentleman (ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป)

จำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ราคา 6,300 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive (อายุ 40-50 ปี)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive (อายุ 40-50 ปี)

จำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ราคา 4,400 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beginning (อายุต่ำกว่า30 ปี )
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beginning (อายุต่ำกว่า30 ปี )

จำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ราคา 990 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  Lady First  หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady First หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป

จำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ราคา 7,900 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด