1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

คนจำนวนไม่น้อย มักมองข้ามการตรวจสุขภาพและไปพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งบางครั้งอาจสายเกินไป การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย

รายการ P1
อายุต่ำกว่า 30 ปี
P2
อายุ 30 - 40 ปี
P3
อายุ 40 - 50 ปี
P4
ผู้หญิง 50 ปี+
P5
ผู้ชาย 50 ปี+
สัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical Examination)
ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของชีพจร(Blood Pressure/Heart Rate)
ตรวจดัชนีมวลร่างกายเพื่อทราบถึงสภาวะน้ำหนักตัวที่สูง-ต่ำผิดปกติ(body Mass Index)
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์(Eye Examination By Ophthalmologist)
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ(Chest X-Ray)
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ดูความเข้มข้นนับจำนวนและแยกชนิดเม็ดเลือด(CBC)
ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไต และทางเดินปัสสาวะส่วนอื่นๆ(UA)
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต(Creatinine)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต(BUN)
ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(SGOT)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(SGPT)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(Alkaline Phosphatase)
ตรวจระดับปริมาณไขมันความหนาแน่นสูง(HDL)
ตรวจระดับปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำ(LDL)
ตรวจกรดยูริคในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงโรคเก๊าท์(Uric Acid)
ตรวจอัลตร้าซาวน์ดูอวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมด(Ultrasound Whaole Abdomem)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ(AFP)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก(PSA)สำหรับสภาพบุรุษ
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์(TSH)
ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์(Thin Prep)สำหรับสุภาพสตรี
ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือด(ABI)
ตรวจสุขภาพโครงสร้างเท้า
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ(Medical Report)
คูปองอาหาร
ราคา ขาย 990 2,400 3,900 7,900 6,000

โปรแกรมตรวจอื่นๆ

โปรแกรมตรวจประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รายละเอียด

วัคซีนไข้เลือดออก

วัคซีนไข้เลือดออก

ปกป้องคุณ...และคนที่คุณรัก ห่างไกลไข้เลือดออก

รายละเอียด

โปรแกรม คัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ

โปรแกรม คัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตัน

รายละเอียด

โปรแกรมลูกรัก

โปรแกรมลูกรัก

คลินิกห้องคลอดและเด็กอ่อน โทร 074-200200 ต่อ 227

รายละเอียด

โปรแกรมการตรวจเบาหวานประจำปี

โปรแกรมการตรวจเบาหวานประจำปี

คลินิกเบาหวานและไทรอยด์ "เข้าใจ เรียนรู้ ดูแลเบาหวาน" 074-200238

รายละเอียด