Dr.YINDEE  ร่วมงาน "กีฬาครูสัมพันธ์ม่วง-ขาว" โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2565

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 8 มีนาคม 2566 เวลา 16:43


"ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก"  วันที่ 7  มีนาคม 2566 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ส่งตัวแทน Dr.YINDEE  ร่วมสร้างสีสันและให้กำลังใจแก่คุณครูโรงเรียนสุวรรณวงศ์  ในกิจกรรม   "กีฬาครูสัมพันธ์ม่วง-ขาว ประจำปีการศึกษา 2565"

 


กิจกรรมอื่นๆ